status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie określają:

1.Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

2.Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych

zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3.Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji

4.Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z dnia 06.11.2014 r.

5.Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

6.Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

7.Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

8.Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

9.Zarządzenie nr 114 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

Metryczka

Data publikacji 01.11.2008
Data modyfikacji 08.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kapusta Asystent ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kapusta
do góry